TOPlist
Posledná aktualizácia
08.10.2010 11:07

Referencie

O štandarde nami poskytovaných služieb sa počas našej viac ako 10 ročnej činnosti presvedčilo množstvo firiem zo Slovenska aj zo zahraničia. Vďaka profesionálnemu prístupu našich pracovníkov sa takmer všetci opätovne na nás obracajú so svojimi požiadavkami a my rovnako ako pri prvom kontakte sa snažíme ponúknúť 100% výkon.
Mnoho firiem na svojich internetových stránkach v linku "referencie" uvedie množstvo logotypov, za ktoré sa anonymne skryjú. Naša spoločnosť sa rozhodla o konkrétnejšiu formu prezentácie referenčných zákaziek. V prípade záujmu o referencie Vám bude na našej pobočke poskytnutý konkrétny kontakt na konkrétne osoby, ktoré Vám ponúknu konrétne referencie ohľadom nami poskytovaných služieb.
Myslíme si, že práve toto je voči Vám korektné...