TOPlist
Posledná aktualizácia
08.10.2010 11:07

Výhody pre Vás

Odpadnú Vám starosti s vyhľadávaním a výberom pracovníkov

Máme výborné skúsenosti a databázu študentov vhodných na takmer každé pracovné miesto práce.

Ušetríte mzdové náklady. Študent je pre Vás lacnejšia pracovná sila ako stály zamestnanec.

Nemusíte s pracovníkom uzatvárať pracovné zmluvy a pracovné dohody. Všetka mzdová agenda a ostatná evidencia pracovníka Vám odpadne.

Rýchla náhrada študenta iným študentom pri výpadku.

Pracovné nasadenie študentov je 24 hodín denne, 7 dní v týždni, 12 mesiacov v roku.

Faktúra je pre Vás nákladová položka, ktorú si zahrniete do nákladov a tým Vaše účtovné problémy končia.

Študenti sú u nás poistení pre prípad pracovného úrazu a naša firma je poistená pre prípad poškodenia cudzích vecí.

Váš čas ušetrí rýchly a kvalitný proces vybavovania Vašich objednávok. Objednať si pracovníkov je možné prostredníctvom telefónu alebo internetu.